3.1.1. Program Tasarımı

Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri;

  • Program ve ders bilgi paketleri web sayfasında yayınlanır (KIDR/C/1.1/02-1),
  • Program tasarımında paydaş görüşleri katılımcı ve kapsayıcı olarak alınır (KIDR/C/1.1/02-2),
  • İç ve dış paydaş anlizleri yapılır (KIDR/C/1.1/02-3),

3.1.1.1. Güvence

  • Eğitim-öğretim programları tasarımı sürecinin sürekliliği için güvence yöntemleri (KIDR/C/1.1.1/04-1) mevcuttur,