2.3.7. D.P. Geri Bildirim

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

  • Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar,

  • Konulara bağlı geri bildirim (vizyon, güçlü yanlar, zayıf yanlar, vs.),

  • Memnuniyet, iyileştirme ve geri bildirim anketleri.