2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi;

  • Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,

  • Sözlü ve yazılı duyurular,

  • Web üzerinden duyurular kullanılır.