3.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;

  • İlanlar,

  • Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler,

  • Sözlü ve yazılı duyurular,

  • Web üzerinden duyurular,

  • Multimedya araçları,

kullanılır.