2.3.2. Paydaş Katılımı

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

  • Paydaşların karar almaya katılımı açık kapı politikası ile desteklenir,

Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları toplantılar yüzyüze görüşmeler, anket vb., mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.