2.3.11. Dış Katkılar

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb., katkıları;

  • Projeler,

  • Çalıştaylar.