2.3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;

  • Öğrenci temsilciliği sistemi,

  • Anketler,

  • Danışmanlar,

  • Öneri sistemi.