2.2.6. Kalite kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

  • Eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler.