2.2.4. Temsil

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti;

  • KIDR/B/2.4/05