2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

  • Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturmak,

  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,

  • Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması.