2.1.9. Entegrasyon

Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi;

Bölüm; Program akreditasyonu, Laboratuvar akreditasyonu ve Kalite standartları ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM,) gibi uygulamalara henüz sahip değildir.