2.1.8. Uygunluk 

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.);

Ulusal ve uluslararası alanda talep edilen ve aranan; rekabetçi, yenilikçi kaliteyi yaşam tarzı edinmiş bir öğretim birimi olarak devamlılık arz etmektir.