2.1.5. Kalite Politikası

Birimin tüm süreçlerini kapsar şekilde tanımlı ve ilan edilmiş kalite politikası;

Alanımızda;

  • Paydaşlarının kalite beklentilerini ve tasarım hayallerini derinden algılayan, hizmet memnuniyetini en üst düzeyde tutan,

  • Paydaş geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneten,

  • Kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan,

  • Sosyal ve etik sorumluluğu ve sürdürülebilirliği gözeten, 

  • Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.