2.1.4. Dengeler

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler;

Merkezden yerele kaynak aktarımına bağlı olarak düzenlenir.