2.1.2. Strateji Yansıması 

Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerinin misyon ve vizyon ile ilişkilerini;

  • Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler,
  • Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler,
  • Performans: öğretim, ar&ge ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler oluşturur.