2.1.15. İzleme

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları;

  • Ulusal ve uluslararası hareketlilik programları sayısı, 

  • Öğrenci ve paydaş fuarlarına katılım sağlamak,

  • Erasmus Programı kapsamında veya dışında yurtdışındaki üniversitelerden gelen çok sayıda ziyaretçi ve akademik heyet ziyaretleri,

olarak gerçekleştirilmiştir.