2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonu;

EFQM mükemmellik modeli ile sağlanmaktadır.