2.1.1. Değerler Yansıması

Misyon, vizyon ve hedefler, birimsel duruşu, önceliği ve tercihleri;

  • Kültürel, mimari ve tarihi değerleri ürün tasarımına yansıtır.