Sempozyum ve Kongreler

1.    B. Yılmaz, “Kültürel ve sanatsal mimari seramik elemanlar için katılımcı e-tasarım sürecinin geliştirilmesi” Türkmenistan Yapı Kültürünün Bin Yıllık Kökenleri üzerine Uluslararası Bilimsel Konferans”, 12-14 Kasım 2013, Aşkabat ve Mary/Türkmenistan.

2.    B. Yılmaz, Z. Yılmaz, M.R. Yeşil, H. Karabudak ve O. Gezgin, “Sürdürülebilir Şehirler için İnovatif Çöp Konteyneri”, Sürdürülebilir Üretim Üzerine 11’inci Küresel Konferans, 23-25 Eylül 2013, Berlin/Almanya.

3.    Mustafa IÇA, Bülent YILMAZ ve İskender IŞIK, “Kentsel Mimari İmaj Öğesi Olarak Çini” Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı Bildiriler Kitabı, 15-18 Ekim 2012, Trabzon/Türkiye.

4.    B. Yılmaz, E. Casin, “Biyomimetik Robot Desinatör”, Sürdürülebilir Üretim Üzerine 10’uncu Küresel Konferans, 31 Ekim-2 Kasım 2012, İstanbul/Türkiye.

5.   E. Casin, B. Yilmaz, “Geleneksel Kütahya Seramikleri üzerine Çizim, Boyama ve Prototipleme için Cihaz Tasarımı” Seres’11, II’inci Uluslararası Seramik, Cam, Porselen, Emaye, Sır ve Pigment Kongresi, Geleneksel&Tasarım Oturumu, 10–12 Ekim 2011, Eskişehir/Türkiye.