Uygulama II sınavı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü “Ürün Geliştirme” dersleri alan öğrencilerin Uygulama II kapsamında aşağıdaki çalışmaları;

  1. Ürün & Parça çizimleri 1/200, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, ½, 1/1, 2/1, 3/1 vb., uygun ölçeklerde olmalıdır. Ayrıca aşağıdaki parçaları içermelidir.
  • Ürün planları (renkli-malzeme lejantlı),
  • Ölçülendirilmiş teknik çizimler (renksiz),
  • Detay çizimleri,
  1. Ürün & Parça kesit çizimleri: en az dört kesit alınmalı ve ölçekli kesitler ürün parça çizimlerine uygun olmalıdır.
  2. Ürün & Parça özel detayları (varsa): ürün parça çizim ölçeklerine uygun olmalıdır.
  • Ana kesit görünüşleri (4 adet),
  • Strüktür anlatımları,
  • Tüm strüktür yüzeylerine ilişkin nokta detayları,

çalışmaları “el çizimi” olmalıdır. Uygun bölgelerden kesit alınmalıdır.

 

Dikkat:

Ana pafta: İlan edilen tarihe kadar Bölüm Zemin Kat Fuaye alanındaki tekerlekli paftalara asılmalıdır.

Açıklama Raporu: İlan edilen tarihe kadar Dosya formatında Ders danışmanı Öğretim Üyesine teslim edilmelidir.

Ürün & Parça çizimleri, Ürün & Parça kesit çizimleri ve Ürün & Parça özel detayları (varsa): İlan edilen tarihe kadar üstteki kriterlere göre El çizimi olarak hazırlanmalı ve Ders danışmanı Öğretim Üyesine teslim edilmelidir.

1. ÜG (Uygulama II açıklamaları)

2. Kesit görünüşleri

3. ÜG (ürün dosyası)

ÜG ve MYU (Proje örneği)