Staj I ve II ile ilgili öğrencilere, 25 Eylül 2020 tarihli duyuru

Staj I ve II ile ilgili öğrencilere, 25 Eylül 2020 tarihli duyuru

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Dönemi’nde staj yapan öğrencilerimiz; Üniversitemiz Senato Kararı’na istinaden; stajlarını gerekli tedbirlerin alınması şartıyla mümkünse bulundukları şehirlerde veya başka şehirlerdeki firmalarda tamamlamışlardır.

22 Eylül 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki staj dokümanları sadece elektronik posta ile bölüme ulaştırılacaktır (her bir doküman eksiksiz olarak doldurulmuş, gerekli yerleri imzalanmış ve onaylanmış olarak “pdf” formatında ilgili staj koordinatörüne mail olarak gönderilmelidir). Eksik dokümanlar değerlendirilmeyecektir.

Staj koordinatörlerine (endüstri stajı için mehmet.aydin@bilecik.edu.tr  tasarım stajı için naslı.kaya@bilecik.edu.tr mail adreslerine gönderilmelidir. Gönderilecek maillerin konusu (Staj/Adı ve Soyadı) şeklinde olmalıdır.

Aşağıdaki dokümanlar taranarak pdf formatında oluşturulmalı ve mail eki olarak gönderilmelidir.

  1. Staj Dosyası (öğrenci tarafından gerekli bilgiler yazılmış ve imzalanmış, staj yapılan kurum tarafından ilgili alanlar kontrol edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. Not: staj kurum/kuruluşu tarafından kontrol edilen ve imzalanan alanlarda “kontrol eden” ve “onaylayan” farklı ise her imza mühür/kaşe basılmış veya kontrol edenin kendi el yazısı ile “ad soyad” ve “görevi” yazılmış olmalıdır.
  2. Staj mülakatı anket ve değerlendirme formu (Form III: bu duyurunun linkinden indirilerek doldurulmalıdır)
  3. Staj deneyimleri (Form IV: bu duyurunun linkinden indirilerek hazırlanmalıdır)

Yukarıdaki belgelerin tamamı, 22 Eylül 2020 – 6 Ekim 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda iletilmelidir (mailin ulaşıp/ulaşmama durumu kontrol edilmelidir).

  1. Staj başarı belgesi formu (işyeri tarafından imzalanmış ve kapalı zarf içinde olmalıdır) ve sadece posta/kargo yolu ile yine aynı tarihler arasında aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Adres: Selçuk Güvenir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı) Bölüm Sekreterliği, Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27 11230 Merkez/BİLECİK

Not:

  1. Staj komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda “tüm” staj dosyalarını intihal programları ile benzerlik taramasından geçirilebilir ve belirli kriterlerin üstündeki (örneğin, başka öğrencilerin staj defterleri ile ve/veya çeşitli makale, internet sitesi, blog vb. internet kaynakları ile yüksek benzerlik tespit edilen, özgünlük şüphesi bulunan) staj defterleri staj komisyonunca reddedilebilir (benzerlik oranının %40’dan fazla olması halinde zaten stajın geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır). Dolayısıyla, öğrencilerimiz; teknik ayrıntıları içerecek şekilde, akademik bir yazım dili ile etik ve alıntılama kurallarına uygun şekilde ve kendi cümleleriyle staj defterlerini hazırlamalıdır. Ayrıca, eğer varsa staj raporlarının en sonuna, yararlanılan kaynakları içeren bir “Kaynaklar” bölümü eklenebilir.
  2. Staj değerlendirme süreci, pandemi sürecinin gidişatına göre alınabilecek yeni kararlar doğrultusunda değişebilir. Böyle bir durumda öğrencilerimize yeni bilgi paylaşımı bölüm internet sitemiz yoluyla yapılacaktır. İlgili duyuruları sürekli takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

Ekler:

Form III (Staj Mülakatı Anket ve Değerlendirme Formu)

Form IV (Staj Deneyimleri)