Sekreterya

Arş. Gör. Nida AYDOĞDU (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Öğr. Gör. Fatih TOZOĞLU (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)