EEM106 Ölçme Labaratuarı Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine

Ölçme Lab. dersini alan öğrencilere 09.02.2018 Cuma günü saat 09:00’da Mühendislik Fak. -1. kattaki Devre labaratuarında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Yoklama alınacaktır.