Pnömatik-Elektropnömatik

Temel Seviye Pnömatik-Elektropnömatik

Eğitim İçeriği

 

 • Temel fiziksel bilgiler ve basınç kavramı
 • Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
 • Kompresör, tank ve kurutucu çeşitlerinin tanıtılması
 • Pnömatik elemanların iç yapıları ve çalışma prensipleri
 • Elektriksel devre elemanları ve çalışma prensipleri
 • ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri
 • Devre okuma ve devre çizim tekniği
 • Pnömatik iş elemanlarında hız ayarı
 • Pnömatik kumanda teknikleri
 • ISO 1219’a göre pnömatik ve elektrik devrelerin çizimi
 • Açık ve kapalı kontak kavramları
 • Röle tekniği, röle türleri ve direkt/endirekt kumanda
 • Mühürleme ile hafıza devreleri
 • Elektrikle basınca, konuma, zamana ve sayıya bağlı kumanda
 • Temel devre uygulamaları