Hidrolik-Elektrohidrolik


Temel Seviye Hidrolik-Elektrohidrolik

Eğitim İçeriği

 

 • Basınç kavramı
 • Hidrolik sistemin temel yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik tanklar, filtreler, yağlar hakkında bilgiler
 • Pompalar ve silindirler
 • Yön kontrol, basınç kotrol ve akış kontrol valfleri hakkında bilgiler
 • Kavitasyonu oluşturan nedenler ve kavitasyonun sisteme verdiği zararlar
 • Temel elektroteknik bilgilerinin verilmesi
 • Açık ve kapalı kontak kavramının anlatılması
 • Hidrolik-Elektrohidrolik sistem elemanlarının ve devre sembollerinin öğretilmesi
 • ISO 1219 normuna göre devre elemanlarının sembolleri ve şema çizimi
 • Güç bölümünün hidrolik, kontrol bölümünün elektriksel olarak gerçekleştirilmesi
 • Hidrolik-Elektrohidrolik sistemlerin kurulması
 • Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerde uyulması gereken emniyet kuralları
 • Direk ve dolaylı kumandanın anlatımı
 • Sınır koşullu devrelerin kurulması
 • Mühürleme devrelerinin oluşturulması ve sinyalin bellekte saklanması
 • Başla-Dur butonlarının yerleştirilmesi
 • Uygulamaların gerçekleştirilmesi