F. Toplumsal Katkı

1.1. Demografik,
1.2. Ekonomik,
1.3. Mekânsal,
1.4. Endüstriyel,
1.5. Sosyal ve Kültürel,