5. Kamuoyunu Bilgilendirme

.Kamuoyu paylaşımı
Üniversitemiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemini internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/).
Ayrıca, yapılan faaliyetler Akademi Gündemi isimli basılı gazetesi aracılığıyla ve sosyal medya hesapları (Facebook: www.facebook.com/bseuniversitesi, Instagram: www.instagram.com/bseuniversitesi, Twiter: htps://twiter.com/bilecikedutr) vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
5.2.Güvenceler
Üniversitemiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır.