4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Tedarik kriterleri
Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir.
4.2. Tedarik güvencesi
Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır. Yemekhane hizmetleri, tedarik hizmetleri içerisinde en önemli olanıdır. “Teknik, Hijyenik ve Kalite Kontrolleri” sürekli olarak yapılmaktadır. Yemeklerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı titizlikle takip edilir.