3. Bilgi Yönetimi Sistemi

Bilgi yönetimi
Kurumumuzda, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemler, Bilgi Yönetim Sistemi için veri sağlayabilirler. Ancak, öncelikle Bilgi Yönetim Sitemini konu alan faaliyet ve süreçlerin ortaya konması, sağlanacak veri akışının belirlenmesi açısından önemlidir.
3.2.Performans göstergeleri
3.2.1. Desteklemeler
Üniversitemizde; izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir.

3.3.Süreç destekleri
Kullanılan bilgi sistemiyle, veriler daha hızlı işlenmekte ve analiz edilmektedir.

3.4. Veri toplama
Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı yılda bir kezdir.

3.5. Güvenlik ve gizlilik
Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkanlar dahilinde tedbirler alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir. Yetkisiz kişilerin verilere erişmesini engellemek için; parola denetimleri, güvenlik duvarı sistemi, saldırı engelleme sistemi (IPS), antivirüs sistemi, sistemlerin güncel tutulması, düzenli ve otomatik yedekleme sistemleri, ağ katmanında anahtarlarda uygulanan denetimler gibi sistemler kullanılmaktadır.

3.6. Birim hafızası
Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için mevcut EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturularak sistem daha etkin ve verimli kullanılacaktır.