4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.1. Performans
Performans göstergeleri, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin (fakülte, merkez, ensttü vb) yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştrmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.
Kanıtlar: Performans Sonuçları Tablosu. pdf
Araştrma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini stratejik planlardaki performans göstergesi ile gözden geçirilmektedir.
Kanıtlar: Performans göstergeri-l.pdf
4.2. Yayımlar
Araştrma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanmaktadır.
4.3. Ranking yöntemi
Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile ölçülmektedir.
4.3.1. Katkı yeterliliği
Katkıların yeterliliğini değerlendirme;
Öğrenci ve mezun sayısı ile,
Üniversite, kamu ve sanayi projeleri ile,
Fikri mülkiyet hakları ile yeterli katkı sağlanmaktadır.

4.4. Ranking derecesi
Üniversitemizin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile sağlanmaktadır.