3. Araştırma Kadrosu

3.1. Yetkinlikler
Üniversitemiz akademik kadrosunun araştırma yetkinliği ve alanının belirlenmesi için ARGE çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay sonucunda üniversitenin sahip olduğu araştrmacıların çalışma alanları tartşılmış ve üniversitenin kadro yapısına göre ihtsaslaşma alanları belirlenmişti. Buna göre, akademik kadromuzun yüzde 60’ının biyoteknoloji ve enerji teknolojileri alanında yetkin olduğu belirlendi. Bu nedenle Üniversitemizin bu alanlarda ihtsaslaşmasına karar verilerek, 2017-2021 stratejik planına konuldu ve senato tarafndan kabul edildi. Araştrma kadrosunun bu alanlarda projeler üretmeleri, makaleler üretmeleri, araştırmacı yetiştirmeleri ve bu alanlarda kongreler düzenlemeleri teşvik edilmektedir.
3.2. Yetkinlik ölçümleri
Araştrma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri öğretm üyelerinin yeniden atanma dönemlerinde ve faaliyet raporlarından analiz edilerek başarma düzeyleri değerlendirilmektedir.
3.3. Olanaklar ve destekler
Üniversitemizde; araştrma kadrosunun araştrma yetkinliğini geliştrmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Sanatsal Etkinliklere Katlımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/139898). Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/63152) çıkartlımış ve söz yönergeler uyarınca olanaklar sağlanmaktadır.
3.3.1. Ölçme-değerlendirme
Bu destek ve imkânların etkililiği ve yeterliliği öğretm üyelerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ilgili birimler (Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştrma Projeleri Koordinatörlüğü vb.) tarafndan değerlendirilerek destekler güncellenmektedir.
3.4. Teşvikler
Akdemik Teşvik Yönetmeliğinin çıkmış olamasından dolayı Üniversitemiz teşvik yönergesi uygulanmamaktadır. Ayrıca araştrma alt yapısı bakım ve onarım, patent, faydalı model ve mülkiyet haklarına başvuru gibi destek imkanları mevcuttur. Tüm akademik personele bilimsel araştrma projeleri için maddi desteği ve bilimsel etkinliklere katlım desteği sağlanmaktadır. Araştrmacıların uluslararası bilimsel deneyiminin yüksek olması için dil yeterliliklerinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için araştrmacıların belirli kriterler çerçevesinde yurt dışına dil eğitmine gönderilmektedir.
3.4.1. Karar yöntemleri
Proje bazında gerçekleştrilen araştrma, teknoloji geliştrme faaliyetleri Teknoloji Transfer ofisi ve Bilimsel Araştrma Projeleri Koordinatörlüğü tarafndan, bilimsel bildiri, yayın, vb. faaliyetler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafndan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine göre desteklenmektedir.
3.4.2. Teşvik ölçümleri
Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretm üyelerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce ve Üniversite yönetm kurulunca belirlenmekte ve güncellenmektedir.