5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

5.1. Özgeçmişler
Öğr. Gör. Abide Banu GÜNDÜZ ALTIOKKA
http://pvs.bilecik.edu.tr/banu.gunduz/
Öğr. Gör. Rıdvan ÖZDEMİR
http://pvs.bilecik.edu.tr/ridvan.ozdemir/
Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZBAY
http://pvs.bilecik.edu.tr/harun.ozbay/
Öğr. Gör. Akif KARAFİL
http://pvs.bilecik.edu.tr/akif.karafil/
Öğr. Gör. Ali Osman SELVİ
http://pvs.bilecik.edu.tr/aliosman.selvi/
5.2. Yetkinlikler,
Üniversitemiz öğretim üyelerinin öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusundaki yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Diğer taraftan, üst yönetim öğrenci merkezli öğrenme konusunda kriterler belirleyerek politika belgesi hazırlamaktadır.
5.3. Mesleki gelişim,
Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte,
5.4. Eğitsel performanslar,
Performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir.
5.5. Mesleki gelişim
Üniversitede görev yapan öğretim üyesi ve araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katlımınım desteklenmesi söz konusudur. Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.
5.5.1. Güvence
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim üyelerinin katlımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir
5.6. Ders görevlendirmeleri
Birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığı’nca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır. Bu işlemlerin prosedürlerle geliştirilerek tanımlı kurallar haline gerilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Eğiticilerin eğitimi
‘Eğiticinin Eğitimi’ programı taslağı hazırlanmaktadır.
5.7. Ders verme (dış kaynaklı)
Birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığı’nca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır.

5.7.1. İlan
Üniversitemiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, internet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/ ).