4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

4.1. Kabul
4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler;
Belirlenen eğitime katılmak isteyenler eğitimlerimize kabul edilir.
4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar),
4.1.2.1. Kabul,
Eğitimler 3 gün(20 saat) sürmektedir.
4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu),
4.1.3.1. Mentörler
4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları),
Eğitim sonundaki sınavdan 70 alan kursiyer katılım belgesi alabilir.
4.1.5. Danışmanlar (Akademik),
4.1.6. Öğrenci hareketliliği,
Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/)

4.1.7. Diğer kabuller
4.2. Formal öğrenme
4.3. İnformal öğrenme