3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.1. Politikalar
3.1.1. Eğitim politikası
3.2. Yayılımlar
3.2.1. Bilinirlik
Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan eğitimler birimin web sayfalarında bilgi için iletilmektedir.
3.3. Yetkinlikler
Programdaki öğretim üyelerinin öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Diğer taraftan, üst yönetim öğrenci merkezli öğrenme konusunda kriterler belirleyerek politika belgesi hazırlanmaktadır.
3.4. İş yükleri
3.5. Öğrenci katılımı
3.6. Uluslararası hareketlilik
Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi, uluslararası hareketlilik programlarında (aşağıda verilen web adresinden ulaşabilir) akademik kurullarda karar alınarak kredi değerleri belirlenmektedir.
http://bilecik.edu.tr/Icerik/4001
3.7. Deneyimleme
3.7.1. Süreçler
3.7.2. Paydaş güvenceleri
3.8. Seçmeli dersler
http://w3.bilecik.edu.tr/myo/wp-content/uploads/sites/39/2016/12/makine.pdf
3.8.1. Disiplinlerarası seçmeli dersler
3.9. Seçmeli derslerin yönetimi
3.9.1. Seçmeli ders uygulamaları
3.10. Öğrenci danışmanları
3.10.1. Etkinlikler
3.10.2. Değerlendirme
Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak eğitim başında yapılan sınav ve eğitim sonunda yapılan sınav ile ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.
3.10.3. Başarı ölçümleri
Eğitim sonunda yapılan sınav ile ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.
3.10.4. İlan
3.10.5. Güvence
3.11. Mezuniyet koşulları
3.12. Çıktı ölçümleri
3.13. BDY
BDY konusunda üniversitemizde Ölçme Değerlendirme becerileri geliştirmek adına tasarlanan ‘Eğiticinin Eğitimi’ programı taslağı hazırlanmaktadır.
3.14. Öğrenci hakları
3.15. Öğrenci şikâyetleri
Birimimizde öğrencilerin şikayetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca; öğrenci bilgi sistemi, şikayet ve öneri kutuları ve mail yoluyla da öğrenci şikayetleri alınmaktadır.
3.15.1. Şikayet giderme politikaları
Şikâyete konu hususlar ilgili yönetim kurulunda görüşülerek değerlendirilmektedir.
3.16. Alan dışı öğrenme