2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

2.1. Güncelleme
Her birimin bölüm iç ve dış paydaşların görüşleri ve mevcut öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda programlar akademik kurullarca gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
2.2. Yöntemler
İç paydaşlar ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlarda güncelleme yapılmaktadır.
2.3. Paydaş katkıları
Paydaş katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreç bulunmamaktadır.
2.4. Güvenceler
Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; uygulama dosyaları ve sertifikalardır.
Ders Bilgi paketleri,
2.4.1. Bilgi formları (Ders),
2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),
2.4.2.1. Uygulama çizelgesi
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.4. Sınav dosyaları,
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.6. Soruların çözümleri,
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi,
EDMEM arşivinde bulunmaktadır.
2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları,
Hazırlık Aşamasındadır.
2.4.2.9. En iyi proje/uygulama,
Hazırlık Aşamasındadır.
2.4.2.10. Resmi not listesi,
EDMEM arşivinde bulunmaktadır
2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,
2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu,
2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi,
2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi,
2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler
2.5. İzlemeler
2.6. İyileştirmeler
2.7. Bilgilendirmeler
Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler birimin web sayfalarında yayınlanmaktadır.;
2.8. Akreditasyon destekleri
Henüz akredite olmuş programımız bulunmamakta olup akredite olmak için gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.