1. Programların Tasarımı ve Onayı

1.1 Program tasarımı
Üniversitemizde programların tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde birim akademik kurullarında toplantılar yapılarak bölüm kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
1.1.1. Güvence
1.2 Paydaş katılımı
Üniversitemiz birimlerince, düzenlenen konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır.
1.2.1. Yansımalar
Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek eğitimlere yansıtılmaktadır.
1.2.2. Bilgilendirme
Birimin web sayfalarında yayınlanmaktadır.(http://w3.bilecik.edu.tr/edmem/kurslarimiz/)
1.3 Faaliyetler;
1.4 İç-Dış paylaşımlar
1.5 Çıktı-TYYÇ uyumu
1.6 Uygulama/Alan çalışmaları