3. İç Paydaşlar

3.1. Paydaş analizi
Öncelikli paydaşlar; Öğrenciler, akademik ve idari personel
3.2. Paydaş katılımı
Öğrenci temsilcisi Üniversitenin bazı komisyonlarında öğrencileri temsilen bulunmaktadır. (Ör: Kalite Komisyonu) Akademik personel, idari personel, öğrenciler ve üniversite birimlerinin görüş ve önerileri ilgili komisyonlarca değerlendirilmektedir. Zaman zaman yapılan anketlerde hem öğrencilerin hem de personelin karar alma ve iyileştirme süreçlerine katlımı sağlanmaktadır. Ayrıca birimlerce yapılan toplantılarda personelin fikirleri değerlendirilerek üst yönetme taşınmaktadır.
Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta aracılıyla paylaşılmaktadır.
Facebook : www.facebook.com/bseuniversitesi
twiter : htps://twiter.com/bilecikedutr
youtube : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
instagram : www.instagram.com/bseuniversitesi
3.3. İ.P. bilgilendirme
İç paydaşlarımız web sayfalarımız, e posta, anket sayfaları ve elektronik belge sistemimiz ile sosyal medyada yer alan sayfalar aracılığı ile bilgilendirilmektedir.
3.4. İ.P. geri bildirimi
E-posta sistemi, anket sayfaları ve EBYS sistemi ile geri bildirim alınabilmektedir.
3.5. Dış paydaş
Dış paydaşlarımızın Katılım belgesi alan kişiler, katılım belgesi alan kişilerin çalıştığı iş yerleri, çalışabilecekleri iş yerleri, meslek örgütleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları arasından olması beklenir.
Dış paydaşlar, üniversitemizdeki karar alma ve iyileştirme süreçlerine gerçekleştirilen çalıştaylar ve mezunlarımıza yönelik düzenlediğimiz anketler yardımı ile katılmaktadır.
3.6. D.P. bilgilendirme
Dış paydaşlarımız web sayfalarımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bilgilendirilmektedir.
3.7. D.P. geri bildirim
Mezun ve paydaş görüş bildirim formları, anket sayfaları ve web sayfaları aracılığı geri bildfirim alınmaktadır.
3.8. D.P. katılımı
Hazırlık aşamasındadır.
3.9. Mezunlar
3.10. Öğrenci katılımları
Öğrenci temsilcisi öğrencileri temsilen kalite komisyonu, stratejik planlama ekibi gibi komisyon ve ekiplerde üye olarak bulunur. Bu ekip ve komisyon toplantılarında öğrencilerin görüş ve önerilerini gündeme getirir. Ayrıca ana sayfada yer alan iletişim kısımlarından görüş ve öneriler, mezun ve paydaş düşünceler gibi elektronik ortamdan derlenen öğrenci fikir ve önerileri idari süreçlerde gündeme gelir ve tartışılarak karar alma süreçlerine dahil edilir.
3.11. Dış katkılar
Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar ile Üniversitemiz arasında birçok iyi ilişkiler doğrultusunda protokol imzalanmıştır. Bu protokoller eğitim, kültür, sanat, sosyal ve bilimsel iş birliklerini içerir. Edmem 2015 ve 2017 tarihlerinde İŞ-KUR ile protokol imzalamıştır.(Belgeler EDMEM’de bulnmaktadır.)