2. Kalite Yönetim Sistemi

2.1. Periyodik yönetim süreçleri
Üniversitemizde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştrilen ve sürekli iyileştrme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri bulunmamakla birlikte bu rapor döneminde çalışmalara başlanılmıştır.
2.2. Gruplar
Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/birim-kalite-kurullari )
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlük ile kalite yönetminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanmaktadır.
2.3. İlişkiler
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetm çalışmaları yapılmaktadır.
2.4. Temsil
Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı sağlanmıştır.
2.5. Değerlendirmeler
Üniversitemiz henüz kurumsal dış değerdirmeye sürecine girmemiştir
2.6. Kalite kültürü
Elektronik Kamu Bilgi Yönetm Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altnda toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştr. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında erişime açılmıştr. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir
2.7. Ortak hedefler
Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefer hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinde gerçekleştrilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yönetcileri belirlenen amaç ve hedefere öncelik vermek suretyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yönetcilerine hizmet içi eğitm düzenlenmektedir.
2.8. PUKO (eğitim-öğretim)
Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itİbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.
2.9. PUKO (Ar-Ge)
Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itİbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.
2.10. PUKO (Toplumsal)
Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itİbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.
2.11. PUKO (Yönetsel)
Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itİbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.