1. Hakkımızda

1.1 . Tarihsel gelişimi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDMEM) BEBKA tarafından “İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen TR41/14/IG/0004 nolu ” Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Merkezi” proje bütçesinden sağlanan 1 160 535,00 TL mali destek ile ileri düzeyde teknolojik eğitim setleri ve ekipmanları ile donatılmış bir merkezdir. Proje 29.05.2015 tarihinde tamamlanmış ve merkez hizmete başlamıştır.
1.2 . Eğitim-Öğretim
Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Temel Seviye PLC, İleri Seviye PLC Robotik, Mekatronik, Hidrolik-Elektrohidrolik, Pnömatik-Elektropnömatik eğitimleri verilmektedir
1.2.1. Program yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri),
Hazırlık aşamasındadır.

1.2.2. Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları,
Hazırlık aşamasındadır.
1.3 . Araştırma ve Geliştirme

1.4 . Yönetim
Müdür: Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ
http://pvs.bilecik.edu.tr/caglayan.acikgoz/
Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Abide Banu GÜNDÜZ ALTIOKKA
http://pvs.bilecik.edu.tr/banu.gunduz/
1.5 . Paydaşlar
1.5.1 Öğrenci temsilcisi,
Öğrenci temsilcimiz bulunmamaktadır
1.5.2 Uluslararası öğrenci temsilcisi,
Uluslararası öğrenci temsilcimiz bulunmamaktadır
1.5.3 Kurullar & Komisyonlar

Yönetim


1.5.4 Akademik personel,

Personel


1.5.5 İdari personel,
İdari personelimiz yoktur.
1.6 . Dış paydaşlar,
Katılım belgesi alan kişiler, katılım belgesi alan kişilerin çalıştığı iş yerleri, çalışabilecekleri iş yerleri, meslek örgütleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları dış paydaşlarımızdır.
1.7 . Belgeler
1.7.1 Anketler,

1.8 . Servisler
1.8.1 Öğrenci bilgi sistemi,
1.8.2 Yasa ve yönetmelikler,

Yönetmelik


1.9 . İş Analizleri
1.9.1 Görev tanımları,
1.9.2 İş akış süreçleri,