Tarihçe

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDMEM) BEBKA tarafından “İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen TR41/14/IG/0004 nolu ” Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Merkezi” proje bütçesinden sağlanan mali destek ile ileri düzeyde teknolojik eğitim setleri ve ekipmanları ile donatılmış bir merkezdir. 30 mayıs 2015 yılında projenin tamamlanmasıyla EDMEM sanayi kuruluşlarına ve üniversite öğrencilerine hizmet vermeye başlamıştır. Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel amacı:

– Bilecik ilinde üniversite düzeyinde yetiştirilen mevcut teknik elemanların işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu olacak şekilde eğitilebilmesi bakımından üniversitenin teknoloji odaklı mesleki eğitim alt yapısına destek vermek, – Sanayi kuruluşları, diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sorunlarının çözümüne yönelik eğitimlerle destek sağlamak,

– Teorik donanıma sahip mesleki ve teknik eğitim almış iş gücünün pratik uygulamadaki yeteneğini gelişen teknolojik donamları kullanabilme yönünde geliştirmek ve buna yönelik kurslar düzenlemektir. Merkezin eğitmen kadrosu; eğitim vereceği alana yönelik eğitmen sertifikalarına sahip, konusunda uzman akademik personelden oluşmaktadır.