Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,
Üniversitemiz bünyesinde eğitim alan teknik program öğrencilerinin ve bölgedeki sanayi kuruluşlarında çalışan teknik elemanların gelişen teknoloji ile entegrasyonunun sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Son teknoloji ürünü eğitim setleri ve ekipmanları ile donatılmış merkezimizde sertifikalı mesleki eğitim kursları düzenleyerek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyonumuz,
Bölgenin yenilik, verimlilik, kalite odaklı gelişmesine, bilgi – teknoloji üretimine, iş gücü niteliğinin arttırılmasına yönelik üniversite ile sanayi işbirliklerinin, ortak kullanım alanlarının kurulmasını ve gelişmesini sağlamaktır.