F. Toplumsal Katkı

  1. Demografik
  2. Ekonomik
  3. Mekansal
  4. Endüstriyel
  5. Sosyal ve Kültürel