E. Yönetim Sistemi

  1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
  2. Kaynakların Yönetimi
  3. Bilgi Yönetim Sistemi
  4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
  5. Kamuoyu’nu Bilgilendirme
  6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği