Vizyon

1- Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren; yenilikleri ve
mevzuatı yakından takip eden ve En İyi Hizmeti Zamanında Verme anlayışı içinde hareket etmek.
2- Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak.
3- Döner Sermaye İşletmelerini üretmeye ve gelirlerini artırmaya odaklandırmak.
4- Açık ve etkin iletişim kurmak.
5- Topluma, Çevreye ve etik değerlere saygılı olmak…