Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tanıtımı

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci maddesi uyarınca 13 Eylül 2009 tarih ve 27348 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulmuştur.

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kurulu olup Harcama Yetkilisi Rektör’dür. Yönetim Kurulu, gelirlerle ilgili ilke ve oranlar tespit edildikten sonra bu ilke ve oranlar çerçevesinde birim önerilerini de dikkate alarak katkı payı dağıtımı ile ilgili karar almaktadır.

Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlık görevini Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bilecik Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı yürütmektedir.