[2019] Western Anatolia in the Late Bronze Age: New Data

Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı’nda 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 14:00’da Charles Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Peter PAVUK’un “Western Anatolia in the Late Bronze Age: New Data” başlıklı sunumu gerçekleştirilmiştir. Katılımları için herkese teşekkür ederiz.