Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (COVID-19) ile mücadele programı çerçevesinde eğitimin aksamaması için Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm eğitim-öğretim süreçlerinin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Öğretim Yoluyla yürütülmesi Üniversitemiz Senatosu’nun 19.03.2020 tarihli ve 238/1 sayılı kararı ile duyurulmuştur. Bu kapsamda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 6. haftadan başlayacak şekilde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm dersler (hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil) uzaktan öğretim yoluyla Üniversitemizin kendi geliştirdiği ve halen kullanmakta olduğu Uzaktan Eğitim Sistemindeki Şekil 1’ de görüldüğü gibi 6 farklı sunucu üzerinden video ve dijital içerik paylaşımları ile asenkron (eş zamanlı olmaksızın) olarak http://uzem.bilecik.edu.tr web adresinden verilmeye başlanmıştır.

Şekil 1. BŞEÜ UZEM sunucuları ve uzaktan eğitim sistemlerine giriş ekranı

  • Senkron ve asenkron uygulamalar:

23 Mart 2020 tarihinden itibaren 6. haftadan başlayacak şekilde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm dersler (hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil) uzaktan öğretim yoluyla Üniversitemizin halen kullanmakta olduğu Uzaktan Eğitim Sistemindeki 6 farklı sunucu üzerinden video ve dijital içerik paylaşımları ile asenkron (eş zamanlı olmaksızın) olarak http://uzem.bilecik.edu.tr web adresinden verilmeye başlanmıştır. Buna istinaden uzaktan eğitim yoluyla asenkron derslerin video çekimleri öğretim elemanları için belirlenen video çekim programı doğrultusunda haftalık olarak yapılmaktadır. Bu süreç dahilinde tüm ders notları ve video içerikleri dersi veren öğretim elemanları tarafından sisteme eksiksiz olarak yüklenmektedir.

Bunun yanında YÖK’ ün 5i kapsamında olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve İngilizce II ile Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri yine Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemleri üzerinden senkron olarak canlı ders aktiviteleri ile devam etmektedir.

  • Sınav uygulamaları:

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ders Dışı Etkinlik dersleri, tamamen uygulamalı olan dersler, B, K, YT ve YZ harf notu verilen dersler, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık ve Arapça Zorunlu Hazırlık Dersleri dışındaki tüm derslerin değerlendirme kriteri %40 Ödev (Ara Sınav yerine), %60 Final şeklinde belirlenmiştir.

Ara sınav yapılmayacak olup ara sınav yerine verilecek ödevler, 06 Nisan 2020 ile 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemleri üzerinden alınmaya başlanmıştır. Ara sınav yerine verilecek ödevlerin uzaktan eğitim sistemlerine yüklenmesi ile ilgili eğitim kılavuzları Üniversitemizin anasayfasında ve UZEM web sayfasında pdf ve video olarak sunulmuştur.

Dönem Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavları ile ilgili kararlar pandemi ile ilgili ilerleyecek sürece göre, Üniversitemiz tarafından öğrencilerimizi mağdur etmeyecek ve ders kazanımlarını en iyi şekilde sağlayacak biçimde belirlenecektir.

Bunlara ek olarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin Doktora Tez İzleme Sınavları, Doktora Tez Öneri Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma Sınavları, talepte bulunan öğrencilerin tez danışmanı ve öğrencinin Üniversitemize gelmesi Üniversitemizin uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılmaktadır.

  • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler:

Üniversitemizde tüm akademik personele, 23 Mart 2020 tarihindeki derslerin uzaktan eğitim ile yürütülmesi süreci başlamadan önce,  belirlenen UZEM Video Çekim Programına göre Uzaktan Eğitim Sisteminde başlayacak olan uzaktan eğitim dersleri için 22 Mart 2020 Pazar günü dijital ortamda sistem kullanım eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere katılım UZEM (http://uzem.bilecik.edu.tr) sistemindeki ilgili sunucular üzerinden Öğretim Elemanlarımızın üniversitemize ait kurumsal e-posta hesabı erişim bilgileri kullanılarak sağlanmıştır. Öğretim elemanlarımız için eğitimler 3 farklı sunucuda eşzamanlı 4 ayrı oturumla canlı yayın olarak yapılmıştır. Aynı anda bütün Öğretim Elemanlarını sisteme dahil edilerek Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans olmak üzere farklı sunuculara dağıtım yapılmıştır.

Bu süreci mümkün olduğunca verimli geçirmek adına akademik personelimiz için Kısa Mesaj (SMS) bilgilendirmesi şeklinde mobil iletişimden, Üniversitemiz web sitesinin anasayfasından, sosyal medya hesaplarımızdan ve UZEM biriminin web sayfasından işleyiş ile ilgili duyurular, bilgilendirme notları, eğitim dokümanları ve videolar paylaşılarak tüm iletişim kanalları kullanılmaktadır. Bunların dışındaki konular için uzem@bilecik.edu.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir veya 0228 214 3518 UZEM danışma hattına bilgi verilebilmektedir. Akademik personelimiz için hazırlanan eğitici doküman ve videoları içere bazı duyurulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

  • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:

Üniversitemizdeki tüm öğrencilerimiz YÖK’ün 5i kapsamında olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve İngilizce II ile Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri için Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemini kullandığı için, öğrencilerimizin sürece adapte olması daha kolay olmuştur. Öncelikle “Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca Üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans dersleri 23 Mart 2020 tarihi itibari ile Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yürütülmeye devam edilecektir.” bilgisi tüm iletişim kanallarımızdan öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır. Süreç daha sonra Öğrencilerimiz için Kısa Mesaj (SMS) bilgilendirmesi şeklinde mobil iletişimden, Üniversitemiz web sitesinin anasayfasından, sosyal medya hesaplarımızdan ve UZEM biriminin web sayfasından işleyiş ile ilgili duyurular, bilgilendirme notları, eğitim dokümanları ve videolar paylaşılarak tüm iletişim kanalları kullanılarak devam etmektedir. Bunların dışındaki konular için uzem@bilecik.edu.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir veya 0228 214 3518 UZEM danışma hattına bilgi verilebilmektedir. Öğrencilerimiz için hazırlanan eğitici doküman ve videoları içere bazı duyurulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.