Topluma Hizmet Uygulamaları

Covid-19 Pandemisinin dünyada görülmeye başlanması ve vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte Daire Başkanlığımız tarafından öğrenci ve personelimize yönelik koruyucu, önleyici ve bilgilendirici çalışmalar başlatılmış olup, bu çalışmalar aşağıdaki gibidir.

 • 02.2020 tarihinde, YÖK’ün Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri konulu üst yazısı tüm birimlerimize gönderilerek ve tüm personelimize mail yoluyla ulaştırılarak öğrenci ve personelimizin hastalık hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış, ilgi yazı ekinde yer alan afiş ve broşürler çoğaltılarak tüm akademik birimler ve idari birimlere asılmış, ilgili duyurular üniversitemiz web sayfasına eklenmiştir.
 • 02.2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan enfeksiyon riskinin azaltılmasına ilişkin bilgilendirmelerin bulunduğu afiş ve broşürler Daire Başkanlığımız web sayfalarında duyurulmuş, çoğaltılarak Spor tesisleri, Ünivrsitemiz misafirhanesi, kantin ve yemekhanelere dağıtımı sağlanmıştır.
 • 02.2020 tarihinde tüm birimlere üst yazı gönderilerek son 14 günde Çin’e seyahat öyküsü olanların 14 gün boyunca idari izinli sayılması ve öksürük ve solunum şikayeti olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına ilişkin üst yazı gönderilmiştir.
 • 02.2020 tarihinde son 14 günde Çin’den gelmiş olan öğrenci ve personel bilgileri üst yazı ile tüm birimlerden istenmiştir.
 • 03.2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığına, son 14 günde Çin’den gelmiş olan personel ve öğrencimizin bulunmadığı hususunda üst yazı gönderilmiştir.
 • 03.2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Covid-19 Rehberi Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.
 • 03.2020 tarihinde, Üniversitemiz kantin ve yemekhanelerinde özellikle gıdaların üretim, hazırlama ve dağıtım aşamalarında gerekli hijyen kurallarına azami önem gösterilmesi, konu ile ilgili hassasiyetin personellere tebliğ edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasına ilişkin, tüm kantin ve kafeterya işletmeleri ile ilgili yemek firmasına üst yazı gönderilmiştir.
 • 03.2020 tarihinde YÖK tarafından alınan karar gereği eğitim öğretim faaliyetleri durdurulmuş olup, bu tarih itibari ile Daire Başkanlığımız tarafından üniversitemiz spor tesisleri ile kantin ve kafeteryaları kullanıma kapatılmıştır.
 • 03.2020 tarihi itibariyle Üniversitemiz tüm birimlerinde, kütüphane, yemekhane, spor tesisleri gibi toplum yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatılmıştır.
 • 03.2020 tarihinde Üniversitemiz yemekhanesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasına ilişkin tüm birimlere bilgilendirme yapılmış, tüm yemekhanelerde, oturma düzenleri kişilerarası en az 1m olacak şekilde değiştirilmiştir.
 • 03.2020 tarihi itibariyle Üniversitemiz yemekhanelerinde yemek sırası oluşmasını engellemek ve toplu yaşam ortamları oluşmasının önüne geçmek adına kumanya sistemi oluşturulmuş, bu tarih itibariyle personelimzin yemeklerini paket olarak teslim almaları sağlanmıştır.
 • 04.2020 tarihinde Daire Başkanlığımız tarafından, Coronavirüs belirtileri, bulaşma yolları, korunma yolları, fiziksel ve psikolojik önlemler konulu bir bilgilendirme metni oluşturularak Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.
 • 04.2020 tarihinde Daire Başkanlığımız tarafından öğrenci ve personelimize yönelik olarak “Covid-19 Pandemisi ve Psikolojik Dayanıklılık” konulu bir rapor hazırlanmış, ilgili raporda Covid-19 salgınına karşı psikolojik ve bedensel uyum sağlayabilmek için bazı önemli hususlar ve öneriler başlıklar halinde belirtilmiştir. İlgili rapor tüm personelimize mail yoluyla ulaştırılarak Daire Başkanlığımız web sayfasına eklenmiştir.
 • 04.2020 tarihi itibariyle Daire Başkanlığımız tarafından üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik olarak Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaşılan psikosoyal sorunların çözümü için Psikososyal destek hattı oluşturulmuş, Daire Başkanlığımızda görevli psikolog tarafından telefondan destek ve danışmanlık hizmeti başlatılmıştır.