Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

Üniversitemizde toplantıların Uzaktan Eğitim Sistemi yapısında bir dijital ortamdan Video Konferans yöntemi ile yapılması için bir sunucu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunucuya erişim http://toplanti.bilecik.edu.tr adresinden Şekil 2’de görüldüğü gibi sağlanabilmektedir. Bu platformda Üniversitemizin Senato Toplantıları, Yönetim Kurulu Toplantıları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin Doktora Tez İzleme Sınavları, Doktora Tez Öneri Sınavları, Doktora Yeterlik Sınavları, Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma Sınavları, Daire Başkanları Toplantıları, Psikososyal Destek Toplantıları yapılmaktadır.


Şekil 2. Dijital toplantıların yürütülmesi için kurulan sunucu ortamı

Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılı dolayısıyla Atatürk İlle ve İnkılapları Bölüm Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı online konferansımız; Milli Egemenliğe Giden Süreç ve Birinci Meclis – Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya: https://youtu.be/A13reovEwzI