Komisyonlar

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

Farabi Komisyonu

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Ayşe Okuyucu (Başkan)

Arş. Gör. Serhat Ay (Üye)

Arş. Gör. Ebubekir Karakoca (Üye)

Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

Harita Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

Prof. Dr. Oğuz EROL Kütüphanesi Sorumlusu

Bölüm Kitaplığı Sorumluları

Teknik Malzeme Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

Petrografi Laboratuvarı Sorumlusu

Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU