Komisyonlar

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

 

Farabi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)

 

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Okuyucu (Başkan)

Arş. Gör. Serhat Ay (Üye)

Arş. Gör. Ebubekir Karakoca (Üye)

 

Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU

 

Harita Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Prof. Dr. Oğuz EROL Kütüphanesi Sorumlusu

 

 

Bölüm Kitaplığı Sorumluları

 

 

Teknik Malzeme Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Petrografi Laboratuvarı Sorumlusu

 

 

Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU