Komisyonlar

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

 

Farabi Komisyonu

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA (Koordinatör Yardımcısı)

 

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Başkan)

Arş. Gör. Serhat AY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arda BAY (Üye)

 

Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA

 

Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

 

Harita Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA

 

Teknik Malzeme Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA

 

Ders Programı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KARAKOCA

Arş. Gör. Serhat AY

 

Sınav Programı Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

Arş. Gör. Serhat AY

 

Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Doç. Dr. Levent UNCU

 

Prof. Dr. Oğuz EROL Kütüphanesi Sorumlusu

Bölüm Kitaplığı Sorumluları

Petrografi Laboratuvarı Sorumlusu