Komisyonlar

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN (Başkan)

Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Taner KILIÇ (Üye)

 

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

 

Farabi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)

 

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zafer BAŞKAYA (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU (Üye)

 

Staj Sorumlusu 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU 

 

Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

 

 

Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe OKUYUCU

 

Uyum Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Harita Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Prof. Dr. Oğuz EROL Kütüphanesi Sorumlusu

 

 

Bölüm Kitaplığı Sorumluları

Arş. Gör. Öznur AKGİŞ

 

Teknik Malzeme Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Petrografi Laboratuvarı Sorumlusu

 

 

Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU