Komisyonlar

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN (Başkan)

Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Taner KILIÇ (Üye)

 

Erasmus Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Levent UNCU (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat AY (Koordinatör Yardımcısı)

 

Farabi Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ali YİĞİT (Koordinatör)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Koordinatör Yardımcısı)

 

İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Zafer BAŞKAYA (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU (Üye)

 

Lisans Tezi Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ali YİĞİT (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Volkan DEDE (Üye)

 

Staj Sorumlusu 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU 

 

Fiziki Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Volkan DEDE

 

Beşeri Coğrafya Teknik Gezi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU

 

Uyum Sorumlusu

Arş. Gör. Öznur AKGİŞ

 

Harita Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Prof. Dr. Oğuz EROL Kütüphanesi Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Volkan DEDE

 

Bölüm Kitaplığı Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Ayşe OKUYUCU, Arş. Gör. Öznur AKGİŞ

 

Teknik Malzeme Sorumlusu

Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA

 

Petrografi Laboratuvarı Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Volkan DEDE

 

Sedimantoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Levent UNCU